The Inspiration

Pinksterevent 2015

Zonder de vele sponsors zouden we The Inspriation nooit hebben kunnen realiseren. We zijn heel blij met onderstaande partners en sponsoren die ons bij de eerste editie van het pinksterevent hebben ondersteund.

Partners en Sponsoren:

CKC & Partners
   Gemeente Zoetermeer
  Floravontuur
  Protestantse Kerk Nederland
  Van Dorp Installaties
  Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum
  Fonds rente opbrengsten regionale bestemmingsreserve
  Algemeen diaconaal fonds Zuid Holland
  Vermeulen Brauckman Stichting